WebShop Szabályzat


Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
Megnyitás


 Elállási/Felmondási tájékoztató
Megnyitás


 A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
Megnyitás


 Általános Szerződési Feltételek nyomtatható verzió

Megnyitás

 


 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A www.webshop.nyirautotrade.hu online áruházat a NYÍRAUTÓ-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a NYÍRAUTÓ-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban: NYÍRAUTÓ-TRADE, WebShop, Webáruház üzemeltető, Szolgáltató, Eladó) és a NYÍRAUTÓ-TRADE által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Fogyasztó vagy Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a WebShop üzemeltető és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)

NYÍRAUTÓ-TRADE adatai:

Cégnév: NYÍRAUTÓ-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 4535 Nyíribrony, Fő út 31.
Telephely: 4535 Nyíribrony, Fő út 94.
Adószám: 20588045-1-15
Telefon: +36-20-227 8659
E-mail:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

Cégjegyzék szám: 15-06-087235
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Szerződés nyelve: Magyar
Számlaszám: CIB BANK 10700048-49403507-51100005 (Tulajdonos: Horváth Attila)
 

NYÍRAUTÓ-TRADE üzletei:

4535 Nyíribrony, Fő út 94.

Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 08:00 - 17:00
Péntek: 08:00 – 12:00
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

NYÍRAUTÓ-TRADE  ügyfélszolgálata:

Telefon: +36-20-227-86-59
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

Ügyfélszolgálati iroda:
4535 Nyíribrony, Fő út 94.,
Nyitva tartás:
Hétfő - Csütörtök: 08:00-17:00
Péntek: 08:00 - 12:00
Szombat, vasárnap: ügyfélszolgálatunk zárva tart!

 

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.webshop.nyirautotrade.hu weboldalon keresztül történik, és amely szolgáltatás az előzőekben meghatározott Felek között jön létre. A www.webshop.nyirautotrade.hu oldalon történő vásárlást a 2014. március 15. napját követő vásárlások esetében, az e napon hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Hatodik Könyv, Kötelmi Jog 6:5. §, 6:7.§, valamint „Az elektronikus úton történő szerződések különös szabályai” fejezete 6:82. § - 6:85. §-ai; illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve 2014. június 12. napjáig - az addig megkötött szerződések esetében - a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szabályozza. A 2014. június 13. napjától megkötött szerződésekre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk.

1.2. A www.webshop.nyirautotrade.hu oldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton (pl. webáruházunkban vagy elektronikus levélben, magyar nyelven) leadott megrendeléssel lehetséges. A személyesen, üzleteinkben történő vásárlás nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek, így nem tartozik jelen ÁSZF hatálya alá.

1.3. A www.webshop.nyirautotrade.hu weboldalon keresztül bárki vásárolhat, amennyiben elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. (A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja szerint fogyasztónak csak természetes személy minősülhet. Nem vonatkozik ez a szabály a békéltető testületi eljárás kezdeményezési lehetőségre.)

1.4. A megrendelés - Vállalkozástól küldött visszaigazolással - interneten, írásban, magyar nyelven kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amelyet iktatunk, és úgy kerül archiválásra, hogy utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

2. Regisztráció

2.1. A www.webshop.nyirautotrade.hu oldalon vásárlásához nem szükséges regisztráció, azonban visszatérő vásárlóknak a regisztráció megkönnyíti a vásárlást, illetve lehetővé teszi a rendelés státuszainak nyomon követését.

2.2. Az Eladót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Webáruház üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél jelszava illetéktelenek számára bármely ̶ nem az Webáruháznak felróható ̶ okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására, bejelentkezés után, a Számlázási cím adatok hozzáadása/szerkesztése, valamint a Szállítási cím hozzáadása/szerkesztése menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség.
3. Megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, vagy a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha termékeinkkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely forintban értendő és (ha nincs külön jelölve) az általános forgalmi adót tartalmazza. A csomagolás és kiszállítás (fuvardíj, postaköltség) költségeiről a 4.1. pont alatt adunk tájékoztatást.

3.3. A www.webshop.nyirautotrade.hu oldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.4. A Szolgáltató a már megrendelt áruk vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a weboldalon megadott ár eltér a forgalmazói árlistában foglaltaktól. A vételár minden esetben a teljesítéskor (számlázáskor) érvényes fogyasztói ár. Ha a Vevő ebben az esetben gyakorolja az elállás jogát, akkor a kiszállításból eredő költségeket nem kell megtérítenie.

3.5. A NYÍRAUTÓ-TRADE a megrendelés megérkezését követően a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja. A szerződés a Felek között a visszaigazolással (lásd 1.4. pontot) jön létre. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Webáruház ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.6. Az Eladót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, felelősség nem terheli.

3.7. A rendelések feldolgozása, a vevőszolgálati feladatok végzése munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig 8:00-17.00, pénteken 8:00-12:00 óráig történik. Az ezt követően, szombaton és vasárnap illetve munkaszüneti napokon beérkezett megrendelések feldolgozása és postára adása a következő munkanapon kezdődik meg.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A rendelések kiszállítási díját minden esetben egyénileg határozzuk meg, a csomag súlyától, és a fizetés módjának függvényében. Aktuális kiszállítási díjaink a következő táblázatban foglaltak szerint alakulnak.

Kiszállítás futárszolgálattal:

 

Csomag súly (Kg)

Szállítási díj előreutalás esetén (Ft)

Szállítási díj utánvét esetén (Ft)

0-10

1500

1650

10,1-20

2000

2150

20,1-30

2500

2650

30,1-40

3000

3150

40,1-50

3500

3650

50 Kg felett a szállítási díj egyedi kalkuláció tárgyát képezi!

  

 

A szállítási díj változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a www.webshop.nyirautotrade.hu weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

4.2. A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzése alapján, melyet az online vásárlás során megjelölhet - személyesen is átveheti a NYÍRAUTÓ-TRADE telephelyén: 4535 Nyíribrony, Fő út 94. Ilyen esetekben a vásárlást az áru értékén felül semmilyen kiszállítási díj nem terheli.

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. A leadott és visszaigazolt rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a 17/1999. (II.5). Korm. rendelet tartalmazta a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálybalépéséig. A 2014. június 13. napja után kötött szerződésekre már ennek szabályai vonatkoznak.

5.2. A Korm. rendelet értelmében a Fogyasztó indokolás nélkül gyakorolhatja elállási jogát - fő szabályként - a termék átvételétől számított 14 napon belül.

5.2.1. A Fogyasztót a 14 napon belüli indokolás nélkül megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a Korm. rendelet 14. pontja részletezi.

Ezek közül külön is kiemeli az Eladó, hogy nem illeti meg az ilyen elállási jog a Fogyasztót

  • olyan termék tekintetében, amelynek ára a vállalkozás által nem befolyásolható,
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

5.3. A szerződéstől való elállást nyilatkozattal kell bejelenteni. A bejelentést a NYÍRAUTÓ-TRADE Ügyfélszolgálatán írásban kell megtenni (postai úton: 4535 Nyíribrony, Fő út 94.; e-mailen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. ). A telefonon tett bejelentést az Eladó elállásként/felmondásként nem rögzíti.

Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó (1) az ÁSZF 1. számú mellékletében található elállási nyilatkozat kitöltésével és a Webáruház üzemeltetőhöz való eljuttatásával, vagy (2) saját megfogalmazású elállási nyilatkozatban gyakorolhatja. A jog gyakorlása határidőben történik, ha a nyilatkozatot a 14 napos határidő lejárta előtt elküldték. A nyilatkozat 14 napon belüli elküldését a Fogyasztónak kell igazolnia.

5.3.1 A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése írja elő, hogy ha a szerződés megkötését megelőzően az Eladó nem ad tájékoztatást az indokolás nélküli felmondás lehetőségéről, határidejéről, feltételeiről, illetve a nyilatkozat-mintáról – úgy az indokolás nélküli felmondás lehetősége 12 hónappal meghosszabbodik. Ha e 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, akkor a felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

Az Eladó a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF 5.2., 5.2.1., 5.3., pontjaiban, valamint az ÁSZF mellékletében, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget.

5.4. A termék átvételi időpontja: a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhozszállítás esetében a futártól, vagy a Posta Pontnál történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. a futártól, illetve az átvételi pontnál kapott nyugtával, bizonylattal bizonyíthatóak.

5.5. A Fogyasztó a 14 napon belüli elállás esetében a sértetlen terméket a számlával/nyugtával vagy annak másolatával, saját költségén küldje, vagy személyesen szolgáltassa vissza a NYÍRAUTÓ-TRADE Ügyfélszolgálata címére (4535 Nyíribrony, Fő út 94.), vagy személyesen adja vissza telephelyünkön. (4535 Nyíribrony, Fő út 94.).

5.5.1. A Fogyasztó a terméket, az elállás közlését követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni. Ennek közvetlen költsége a Fogyasztót terheli.

5.5.2.   Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére az Eladónak nincs lehetősége.

5.5.3. Abban az esetben, ha a terméket a Fogyasztó használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, ezáltal az eredeti állapot nem állítható helyre, akkor az Eladó érvényesítheti az ebből eredő kárának megtérítését. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

5.5.4. A NYÍRAUTÓ-TRADE követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

5.5.5. Az Eladó legkésőbb, az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül téríti vissza a Vásárló által megfizetett teljes összeget (beleértve ebbe a 4.1. pont alatti költséget is), a Vásárló által igénybevett fizetési móddal megegyező módon. A Webáruház üzemeltető a visszatérítendő összeget mindaddig visszatarthatja, ameddig a Fogyasztó a terméket nem szolgáltatta vissza, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

6. Jótállás, szavatosság

6.1. A 2014. március 14. napjáig megvásárolt termékek jótállására és a szavatosságára a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben [Ptk.] foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók [248. §, 305. § - 311/A. §].

6.2. A 2014. március 15. napjától megkötött szerződések esetében a termékek jótállásával, kellék-, vagy termékszavatosságával összefüggésben a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezései szerint kell eljárni [Jótállás: 6:171. § - 6:173. §, kártérítési igény: 6:174. §; Hibás teljesítés: 6:157. § - 158. §, 177. § - 178. §; Kellékszavatosság: 6:159. § - 6:167. §; Termékszavatosság: 6:168. § - 6:170. §].

7. Egyebek

7.1. A NYÍRAUTÓ-TRADE az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A NYÍRAUTÓ-TRADE az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a NYÍRAUTÓ-TRADE alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (pl. futárszolgálat). A NYÍRAUTÓ-TRADE az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.2. A Webáruház üzemeltető bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.3. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Nyíregyházi Városi Bíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Ezt megelőzően a fogyasztóvédelemről szóló jogszabályok alapján a Fogyasztó a panaszát előterjesztheti a lakhelye szerinti illetékes megyei, vagy a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. címén és az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnél.


8. Adatvédelmi Nyilatkozat

  1. A Szolgáltató a jelen Szolgáltatási Feltételek alkalmazása során valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal, különös figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során szabályozó 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az Adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlására.
  2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználók bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja a Felhasználókat az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Adatkezelésről való tájékoztatásnak minősül az is, ha jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételéről.
  3. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a Felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
  4. A Szolgáltató biztosítja az általa kezelt adatok és személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A Felhasználó számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Honlapon elérhető regisztrációhoz kötött szolgáltatások esetén, az egyedi azonosító és jelszó megadását követően a Felhasználó saját adataihoz hozzáférjen, módosítsa, illetve törölje azokat.
  5. A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
  6. A Szolgáltató nyomatékosan ajánlja, hogy a Felhasználó rendszeresen változtassa meg jelszavát és azt senkinek ne adja ki, illetve ne tárolja mások által hozzáférhető helyen.

 

 

 

Nyíribrony, 2015. február 18.

 

 

Az ÁSZF következő mellékletei elérhetőek az oldal tetején letölthető PDF verzióban:

1. számú melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
2. számú melléklet: Elállási/Felmondási tájékoztató
3. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató